Pagdating ni carlos maria de la torre

Ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamayan tulad ng kalayaan sa pagsasalita,pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at mga kaluwagan .

Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinakatawan sa batasan ng Espana .

Ang pagpapaalis ng mga prayle at ang sekularisasyon ng mga parokya .

Naglathala sila ng isang pahayagan , ang Revista del Circulo Hispano-Filipino.

Layunin : ipaabot sa mga maykapangyarihang Espanyol sa Espanya ang mga katiwaliang nagaganap at mga pagbabagong dapat ipatupad sa Pilipinas.

The guest house is just 400 metres away from the motorway and 30 metres from a bus stop with a regular service to Málaga city centre, located 16 km away.

Last modified 21-Feb-2017 06:50