Hrvacka

Hrvacka-27Hrvacka-47

Čine svi preostali klubovi koji pismeno potvrde svoje sudjelovanje posebnom izjavom. Ovjereni Nalog za uplatu jamčevine delegati klubova predočiti će prilikom predaje sastava ekipe za susret I. Bez uplate jamčevine niti jedna ekipa nema pravo nastupa a prema ekipi koja je dostavila urednu prijavu bez uplate jamčevine, poduzeti će se sankcije – biti će brisana iz lige sa gubitkom prava povrata u ligu u roku od jedne (1) godine.

U rad pušteno šest novih odašiljača Pokrivenost Jadrana evotv signalom još je veća i svi korisnici sada mogu nesmetano koristiti uslugu u Zagori, na obali, otocima i plovilima!

Podsetimo, ovakvi blamovi na društvenim mrežama nisu strani temperamentnoj Novosađanki, a nedavno je na Instagramu napisala da je njen prijatelj "postao velika švedcka zvezda", a nekoliko meseci pre toga, Dara je zabeležila sličan gaf.

Tako je ispod fotografije koju je postavila pred nastup u Hrvatskoj, napisala "idemo hrvacka".

It’s also possible to see a 7 DAY forecast and METEOGRAM for the same location.

Last modified 07-Aug-2016 09:35